About NHI Logo

Heart of Humanity

NHI® is een collectief bewustzijnsplatform dat je zal helpen groeien op verschillende levensgebieden die je menselijk maken en je aanmoedigt meer vanuit het hart te leven. Je hart is de poort naar een hoger niveau van bewustzijn - dat van harmonie en diepe wijsheid. Als je je hart volgt, draag je bij aan een meer compassievolle wereld. We hebben nu meer dan ooit liefde en mededogen nodig om de planeet te helen en ons met elkaar te verbinden.

 

MENS ZIJN

Leren is een oneindige reis - het is een levenslang avontuur. Traditionele leersystemen leren je echter niet hoe je een zinvol leven kunt leiden, hoe je wijsheid kunt verwerven, hoe je sterkere interpersoonlijke eigenschappen kunt ontwikkelen of hoe je een positieve bijdrage kan leveren aan de mensheid. Het helpt ons zelden te groeien op levensgebieden die ons juist menselijk maken.

COLLECTIEF BEWUSTZIJN

NHI® biedt spirituele, wetenschappelijke en praktische handvatten aan die je zullen begeleiden op je evolutionaire reis als mens. Hoe zelfbewuster we worden, hoe meer we kunnen bijdragen aan een vredig leefomgeving en leven in verbondenheid. Laten we als mensheid werken aan het ontketenen van een nieuwe paradigma shift, waarbij we als collectief gaan streven naar een harmonieus aardse bestaan. 

- Nhi