Drie veelvoorkomende belemmerende overtuigingen

 

Belemmerende overtuigingen zijn hardnekkige denkpatronen die je in de weg kunnen zitten. Deze worden gedurende je leven gevormd en kunnen je van een gelukkige levensvervulling weerhouden. Het is van belang hier inzicht in te krijgen, zodat de blokkades uit de weg worden geruimd en je weer de teugels in handen neemt. In dit artikel geven we je een overzicht van drie veel voorkomende belemmerende overtuigingen en tips hoe je ze kunt aanpakken!

 
1. Je vindt het belangrijk om erkenning, liefde en goedkeuring te krijgen
Wanneer je niet aardig doet, ben je bang om afgewezen te worden of dat men je verlaat.
Hierdoor zeg je altijd “ja” wanneer je eigenlijk “nee” zou willen zeggen. Je voelt je schuldig als je iets weigert.
 
Belemmerende overtuiging is te herkennen aan:
Voelen dat je niet genoeg erkenning krijgt
Je bent bang om afgewezen te worden door anderen
Je bent vaak jaloers
Je bent bang voor kritiek of om de schuld ergens van te krijgen
Je hebt de neiging om te gehoorzamen
Je probeert altijd vriendelijk te zijn
Het is nooit goed genoeg. Je probeert er altijd een schepje bovenop te doen.
 
 
Tip:
Het is een onrealistische verwachting dat je iedereen het altijd naar hun zin kunt maken. Je zult verder ook niet altijd liefde en waardering krijgen, want mensen zijn nu eenmaal inconsistent in het geven van goedkeuring. Vat wat mensen doen niet te persoonlijk op. Zij kunnen zelf ook belemmerende overtuigingen hebben waardoor ze op een bepaalde manier reageren en daardoor niet altijd even vriendelijk zijn. De belangrijkste persoon van wie je liefde moet krijgen, is van jezelf.
 
2. Je wilt alles perfect doen en volledig competent zijn
Wanneer je iets doet dat niet aan je eisen voldoet, raak je van streek en kan je negatieve gevoelens, depressieve gevoelens en teleurstelling ervaren.
 
Belemmerende overtuiging is te herkennen aan:
Je bent bang om fouten te maken
Je geloofwaardigheid altijd willen benadrukken
Je hebt last van faalangst
Je wilt altijd goed voor de dag komen
Ondanks al het harde werken, blijf je ontevreden met de geleverde prestaties
Je wilt het altijd beter dan een ander doen of altijd de baas zijn
 
 
Tip:
Realiseer je dat ieder mens eenmaal minder goede kanten en zwakheden heeft. Als je onrealistische verwachtingen van jezelf en anderen hebt, zal je hoe dan ook teleurgesteld raken. Zie fouten maken als een belangrijk leerproces en waardoor je groeit. Zelfs als je het gevoel hebt te hebben gefaald, dan nóg ben je goed genoeg! Als je bij voorbaat al fouten probeert te vermijden, sluit je een heel spectrum aan mogelijkheden uit. Wie niet probeert, ontzegt zichzelf van nieuwe ervaringen, kennis en wijsheden.
 
3. Je voelt je niet goed genoeg
Belemmerende overtuiging is te herkennen aan:
Je vindt jezelf niet aantrekkelijk genoeg: te dik, te dun, te klein, te groot etc.
Je denkt negatief over jezelf
Je vindt jezelf nergens goed genoeg voor
 
 
Tip:
Hoewel (social) media perfecte beelden laat zien, bestaan perfecte mensen simpelweg niet. Accepteer je imperfecties, gebreken en mooie eigenschappen. Dit allemaal maken jou compleet én uniek als mens! 
 
Positieve affirmaties
Een manier om belemmerende overtuigingen aan te pakken is door regelmatig positieve affirmaties hardop uit te spreken. Positieve affirmaties zijn hele krachtige en positief geformuleerde zinnen die over het hier en nu gaan. Het taalgebruik is erop gericht om nieuwe en positieve denkbeelden over jezelf te creëren. Deze beïnvloeden de cognitie, want het brein gelooft namelijk wat je het vertelt. 
 
Oefening: positieve affirmaties
Benodigdheden: pen, kleurrijke markers, A4 papier
 
 
Stap 1: Maak een lijst met belemmerende overtuigingen en kies waaraan je wilt werken.
Stap 2: Schrijf de belemmerende overtuigingen aan de linkerkant van de A4. Schrijf de zinnen kort en bondig.
E.g.: “ik ben saai”, “ik ben niet leuk genoeg”, “ik ben lui”.
 
Stap 3: Bedenk voor elke negatieve overtuiging een tegenovergestelde positieve uitspraak. Schrijf deze positieve uitspraken aan de rechterkant van het papier. 
- Gebruik voor iedere uitspraak standaard eerst “ik”. 
Bijvoorbeeld: “ik ben leuk”, “ik ben actief”
- Schrijf de positieve uitspraken groter en kleurrijker met de markeerstiften dan de negatieve overtuigingen.
 
Stap 4: Scheur de linkerkant van de A4 af waar alle belemmerende overtuigingen opstaan.
Stap 5: Je houdt nu alleen de positieve uitdrukkingen over. Lees deze nogmaals.
Stap 6: Spreek je positieve uitdrukkingen hardop. 10 keer achter elkaar, steeds luider en terwijl je stem helderder wordt. 
 
 
Lees jouw positieve lijst gedurende twee weken minsten één keer per dag. Maak hier bewust tijd voor vrij. Zie het als een moment puur voor jezelf en schreeuw jouw mooie kwaliteiten uit! 
 

Posted on 23 june 2022 in Guidance Top